Světový den porozumění autismu

 

Beseda KIA a neziskových organizací: V ČR chybí systém péče o autistické děti a včasná terapie, odborných zařízení na pomoc autistům je kritický nedostatek

 

  • 2. duben je Světovým dnem porozumění autismu
  • V Evropě trpí autismem každé 89. dítě ve věku 7-9 let
  • Diagnostika nemoci v EU probíhá v průměru téměř dva roky po tom, kdy rodiče projeví první obavy o zdraví svého dítěte
  • Včasná léčba je přitom pro stabilizaci zdravotního stavu dítěte zásadní
  • Beseda zástupců neziskových organizací, veřejného ochránce práv a automobilky KIA poukázala na nejpalčivější problémy rodin s autistickými dětmi
  • V ČR je kritický nedostatek zařízení, která mohou rodinám s autisty pomoci
  • Péče o autistické děti je finančně i psychicky vyčerpávající

 

Praha, 2. dubna 2019– Podle nejnovějšího rozsáhlého výzkumu financovaného Evropskou unií, který probíhal v letech 2015 až 2018 na vzorku 632 tisíc dětí, trpí v Evropě určitou formu autismu 1,2 % dětí ve věku 7-9 let. Jinými slovy, každé 89. dítě v Evropě trpí autismem. První starosti rodičů dětí s autismem se objevují v průměru ve věku dvou let (25. měsíc), ale na správnou diagnostiku rodiče čekají v průměru téměř další dva roky (do 44. měsíce). Dvě třetiny rodičů se dostane ke specialistovi později než po půl roce od vyjádření svých obav. Včasná diagnostika a léčba je přitom zásadní pro stabilizaci zdravotního stavu dětí s poruchami autistického spektra.

 

Společnost KIA MOTORS CZECH, která se spolu s Nadací Naše dítě dlouhodobě věnuje podpoře rodin s autistickými dětmi, proto při příležitosti Světového dne porozumění autismu uspořádala besedu s odborníky, jejímž cílem bylo upozornit na nejpalčivější problémy rodin s autistickými dětmi. Beseda se konala v prostorách neziskové organizace Modrý klíč, která poskytuje sociální služby dětem a dospělýmlidem s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě zástupců hostitelské organizace se jí zúčastnili také odborníci z neziskové organizace APLA, která podporuje lidi s autismem a jejich rodiny, a také z Úřadu veřejného ochránce práv.

 

„Autismus je v dnešní době velkým problémem, o kterém se veřejně mluví méně, než by bylo potřeba. Tato diagnóza často úplně obrátí život postižených rodin naruby. V Česku existuje řada organizací, které lidem s poruchami autistického spektra pomáhají. Problematice se věnuje i celá řada firem. To ale zdaleka nestačí, protože péče o lidi s poruchami autistického spektra je finančně velmi náročná. Proto se i touto cestou snažíme o zviditelnění celé problematiky, která si zaslouží mnohem větší pozornost a celospolečenskou debatu,“vysvětlila důvody pro konání besedy Kateřina Vaňková Jouglíčková, manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH.

 

Zásadním problémem je akutní nedostatek zařízení, které mohou poskytnout dětem a dospělým s poruchou autistického spektra odbornou pomoc. Jak upozornila Romana Jakešová, vedoucí odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením z úřadu Veřejného ochránce práv, v České republice připadají v průměru pouze dvě až tři taková zařízení na jeden kraj, tedy mnohonásobně méně než by bylo potřeba. V České republice se přitom odhadem narodí každý rok okolo tisíce dětí s určitou formou autismu. Podle Radovana Netušila, zástupce ředitelky organizace Modrý klíč je pro tyto děti zásadní včasná diagnostika a také včasné zahájení terapie. Právě rychlé zahájení terapie může být klíčové pro stabilizaci zdravotního stavu dětí a pro zlepšení kvality jejich života. Vedoucí přímé péče organizace APLA Jižní Čechy Petra Marešová připomněla extrémní náročnost péče o děti a dospělé trpící autismem, a také její finanční nákladnost – péče člena rodiny s poruchou autistického spektra může dosahovat až desítek tisíc korun měsíčně.

 

Automobilka Kia společně s Nadací Naše dítě podporuje rodiny s autismem již třetím rokem. Hlavní motivací pro podporu rodin dětí s poruchou autistického spektra byl zvyšující se počet diagnóz a náročnost péče o lidi s touto poruchou. V rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ putuje z každého prodaného vozu značky Kia padesát korun na podporu nadace, která pravidelně dvakrát za rok obdrží finanční částku, kterou poté rozdělí mezi potřebné rodiny a organizace.

 

Více informací:

Kateřina VAŇKOVÁ JOUGLÍČKOVÁ

PR Manager

 

KIA MOTORS CZECH s.r.o.

Jihlavská  1558/21

140 00 Praha 4 - Michle

 

Tel.:+420 267 188 434

Mobil:+420 731 386 406
E-Mail: k.vankova.jouglickova@kia.cz

www.kia.cz

 
TiskZmensitZvetsit

Informace

Kateřina Jouglíčková, KIA MOTORS CZECH s.r.o.
  Kateřina Vaňková Jouglíčková
  PR Manager

  KIA MOTORS CZECH s.r.o.
   Jihlavská 1558/21,
140 00 Praha 4

 

  Tel: +420 267 188 434
    Email: k.vankova.jouglickova@kia.cz
 
 

 
TiskZmensitZvetsit