Já a Kia pomáháme dětem - výsledky za 1H2018

Stáhnout PDF Stáhnout DOC

Já a Kia pomáháme dětem: projekt získal 274 150 korun

  •  Úspěšný projekt založen ve spolupráci s Nadací Naše dítě
  • Podpořeny rodiny s dětmi postiženými dětskou mozkovou obrnou a organizace APLA Jižní Čechy pomáhající rodinám autistů
  • Za první pololetí roku 2018 darovala Kia nadaci částku 274 150 korun (+ 15 %)
  • Celková částka za 9 let spolupráce přesáhla 2 miliony korun; podpořeno více než 70 projektů v ČR

Společnost KIA MOTORS CZECH za první pololetí roku 2018 podpořila Nadaci Naše dítě částkou 274 150 korun, což je o 15 procent více než za stejné období v loňském roce. Finanční prostředky byly rozděleny mezi několik českých rodin s dětmi trpícími dětskou mozkovou obrnou. Podpora směřovala i do organizace APLA Jižní Čechy, která pomáhá dětem a dospívajícím s poruchami autistického spektra. Za 9 let vzájemné spolupráce, podpořily KIA a Nadace Naše dítě více než 70 rodin a organizací celkovou částkou převyšující 2 miliony korun, konkrétně 2 157 750 korun.

„Jsme velmi hrdí, že naše spolupráce s Nadací Naše dítě trvá již devět let. Nadace odvádí v rámci České republiky výbornou práci a hraje v pomoci znevýhodněným dětem velmi důležitou roli. Kromě podpory konkrétních rodin a organizací si velmi vážíme i jejího dlouhodobého provozování Linky právní pomoci, na které advokáti poskytují bezplatné rady z oblasti rodinného práva,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH. „Spolu s nadací jsme diskutovali nad směrem, kterým se při podpoře znevýhodněných dětí vydat, aby pomoc byla dlouhodobá a koncepční. Autismus byl pro nás přitom první volbou, jelikož jde o rostoucí problém vyžadující celoživotní nákladnou péči. V uplynulém roce jsme projekt Já a Kia pomáháme dětem, rozšířili také o pomoc rodinám s dětmi trpících dětskou mozkovou obrnou, kde lze cílenou podporou často radikálně změnit kvalitu života dětí i celé rodiny,“ doplňuje Vaňková Jouglíčková.

 „KIA patří k jedněm z našich nejvýraznějších sponzorů a jsme velmi rádi, že se na její pomoc můžeme dlouhodobě spolehnout. Pomoc KIA nám umožňuje lépe plánovat naše dárcovské aktivity,
včetně finanční podpory jednotlivých žádostí. Zároveň jsme rádi, že finanční podporu můžeme směřovat na více menších projektů, které mají pro konkrétní rodiny zásadní význam,“
říká prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

V první polovině letošního roku byla podpořena organizace APLA Jižní Čechy, která částku 68 714 korun využila na organizaci a zajištění letního tábora pro děti s autismem.

Finanční dar v částce 50 000 korun na mechanický vozík obdržel pětiletý František. Podpořena byla také čtyřletá Eliška trpící dětskou mozkovou obrnou, která získala 55 000 korun na speciální operaci, a malý Daník trpící dětskou mozkovou obrnou získal 59 880 korun na nezbytné rehabilitace.

Příběh Františka

František je pětiletý chlapec, kterému lékaři diagnostikovali několik onemocnění včetně dětské mozkové obrny a mentální retardace s poruchou chování. Ve svých pěti letech je na úrovni 20měsíčního dítěte a v péči tatínka, který s ním pravidelně rehabilituje a jezdí do lázní. František potřeboval mechanický vozíček, který by cestování velmi usnadnil. Díky příspěvku, který od Nadace Naše dítě a automobilky Kia dostal, mohl synovi mechanický vozíček koupit. „Je to pro mě velká úleva. Františka jsem musel všude nosit v ruce, a jelikož cestujeme hlavně MHD, bylo to pro mě velice vyčerpávající. Za podporu, které se mi dostalo, jsem velmi vděčný,“ říká otec Františka.

Příběh Elišky

Podporu získala také čtyřletá Eliška, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Dvojčata Eliška a Honza se narodila ve 27. týdnu těhotenství. Eliška krátce po porodu prodělala krvácení do mozku vedoucí až k dětské mozkové obrně. Elišku trápí ztuhlost dolních končetin a velké bolesti, které jí znemožňují chůzi. Pomoci by jí mohla speciální operace Ulzibat, na kterou rodina získala od nadace finanční prostředky. „Operace je pro nás velkou nadějí, jelikož během ní se odstraní svalové kontrakty, které Elišce způsobují bolesti. Péče o Elišku je finančně velice náročná, a proto jsme za jakoukoli pomoc a příspěvek velmi vděční,“ říká maminka Elišky.

Příběh Daníka

Peníze na speciální léčebnou rehabilitaci v Neurorehabilitační klinice AXON v Praze získal také 8letý Daník, který trpí od narození spastickou formou dětské mozkové obrny. Ta mu znemožňuje hybnost dolních a horních končetin. Kosmický obleček, který při rehabilitaci Daník používá, pomáhá výrazně zvyšovat účinek neurofyziologického cvičení, což vede k větší pevnosti těla a následné větší samostatnosti. „Celá terapie trvá měsíc a je pro nás velmi nákladná. Kromě toho je nutné ji opakovat alespoň 4x za rok. Pomoc, které se nám dostalo a za kterou jsme moc vděčni, pomůže Daníkovi k dalšímu pokroku,“ říká maminka Daníka.

Organizace APLA Jižní Čechy

APLA Jižní Čechy již jedenáctým rokem aktivně podporuje lidi s autismem a jejich rodiny prostřednictvím řady aktivit. Jednou z nich jsou letní tábory pro rodiče a děti s autismem, na které získala APLA finanční prostředky. Letní tábor je pohybová akce pro děti s autismem a problémovým chováním, které se nemohou účastnit běžných pohybových akcí. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Tábory jsou zároveň velkou úlevou pro rodiče, jelikož si mohou od náročné péče o děti na chvilku odpočinout.

 

Informace pro redaktory (ky):

O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Celková částka je přitom předávána vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje.

Autismus: Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.