Corporate Social Responsibility / Společenská odpovědnost firem

Projekt 'Já a KIA pomáháme dětem'

O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia.

  • Porucha autistického spektra (zkráceně autismus, resp. PAS): Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 
  • Mozková obrna (zkráceně MO) je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života jedince. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými pohyby (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst). Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení kvality jejich života.

 

KIA v České republice spouští program #KiaJedeSVami

KIA v České republice spouští program #KiaJedeSVami

Program obnovy po ukončení protiopatření COVID-19 na podporu zákazníků, společností a obchodních...
Kia Motors Slovakia věnuje více než 375 000 EUR na pomoc proti šíření COVID-19

Kia Motors Slovakia věnuje více než 375 000 EUR na pomoc proti šíření...

Dar na pomoc slovenské vládě omezit šíření COVID-19 a léčit pacienty pomocí lékařských strojů a...
Kia se aktivně zapojila do celorepublikové pomoci občanům při ochraně před koronavirem  SARS-CoV-2

Kia se aktivně zapojila do celorepublikové pomoci občanům při ochraně...

10 vozů KIA na pomoc seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel Spolupráce s  projektem Seniorem...
Zaměstnanci KIA MOTORS CZECH pomohli v rámci dobrovolnické akce ve štěrboholském Klokánku

Zaměstnanci KIA MOTORS CZECH pomohli v rámci dobrovolnické akce ve...

Kia podporuje CSR aktivity už více než 10 let, kdy zahájila spolupráci s Nadací Naše dítě Výmalby 5...
Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu Beseda KIA a neziskových organizací: V ČR chybí systém péče o...
10 let společné pomoci dětem - Kia a Nadace Naše dítě slaví jubileum

10 let společné pomoci dětem - Kia a Nadace Naše dítě slaví jubileum

Kia a Nadace Naše dítě letos slaví 10 let vzájemné spolupráce Za 10 let automobilka Kia podpořila...
Rekordní částka 521 950 korun na autismus a DMO

Rekordní částka 521 950 korun na autismus a DMO

Kia za rok 2018 věnovala rekordní částku 521 950 korun na autismus a dětskou mozkovou obrnu ...
Já a Kia pomáháme dětem - výsledky za 1H2018

Já a Kia pomáháme dětem - výsledky za 1H2018

Já a Kia pomáháme dětem: projekt získal 274 150 korun  Úspěšný projekt založen ve spolupráci...
Podpora dětí s autismem a dětskou mozkovou obrnou

Podpora dětí s autismem a dětskou mozkovou obrnou

Kia zhodnotila osmý rok spolupráce s Nadací Naše dítě a rozšířila oblast podpory Za uplynulý rok...