Rekordní částka 521 950 korun na autismus a DMO

Stáhnout PDF Stáhnout DOC

Kia za rok 2018 věnovala rekordní částku 521 950 korun na autismus a dětskou mozkovou obrnu

  •  Bilance devátého roku spolupráce automobilky Kia a Nadace Naše dítě
  • Podpora znevýhodněných dětí díky projektu „Já a Kia pomáháme dětem“
  • Výtěžek projektu v roce 2018 překonal poprvé v historii půlmilionovou hranici
  • Podpořeno 18 rodin a organizací

Společnost KIA MOTORS CZECH pokračuje v dlouhodobé snaze zlepšovat kvalitu života znevýhodněným dětem a jejich rodinám po celé České republice. V uplynulém roce se díky úspěšné prodejní ofenzívě automobilky Kia povedlo v rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ poprvé za devět let spolupráce s Nadací Naše dítě (NND) prolomit hranici finančního daru přesahující půlmilionu korun.

Projekt „Já a Kia pomáháme dětem,“ v rámci kterého automobilka Kia věnuje padesát korun z každého nově prodaného vozu v Česku na pomoc handicapovaným dětem, se od roku 2017 úzce soustředí na podporu dětí trpících dětskou mozkovou obrnou a autismem. Darovaná částka za první pololetí roku 2018 ustanovila dosavadní pololetní maximum ve výši 274 150 korun, druhé pololetí roku se zapsalo částkou 247 800 korun. Úhrnný výtěžek za loňský rok tedy činí 521 950 korun. Celková částka byla rozdělena mezi 18 rodin a organizací v Česku, kterým pomohla zajistit například časově náročné neurorehabilitace se specializací či kompenzační pomůcky.

„Na rok 2018 budeme určitě rádi vzpomínat. Díky rekordně vysokému zájmu zákazníků o naše vozy jsme mohli poprvé v  historii naší spolupráce věnovat Nadaci Naše dítě částku přesahující půl milionu korun. Strategie podpory rodin je pro nás velmi důležitá, neboť péče o děti s poruchami autistického spektra či dětskou mozkovou obrnou je velmi nákladná a počet dětí s tímto postižením bohužel stále roste,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH a dodává: „I nadále se chceme soustředit na maximální zlepšování a zpestření kvality života konkrétních rodin a jejich individuálních žádostí o pomoc v Česku“.

„Pro každou organizaci, která pomáhá potřebným, je velmi důležité, aby měla určitou míru jistoty v tom,  jak bude moci pomáhat v následujících letech. Proto jsou pro nás velmi důležití všichni pravidelní dárci, díky kterým víme, kolika rodinám a organizacím budeme přibližně schopni pomoci. Jsme proto velmi rádi, že se automobilce KIA, která patří k našim největším pravidelným dárcům, v Česku daří. Také si velmi ceníme toho, že se KIA soustředí na drobnější podporu více konkrétních rodin a organizací. Tato podpora možná není tolik vidět, ale pro rodiny má zcela zásadní vliv,“ říká čestná prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

 

 

 

Poznámky pro redaktory (ky):

O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia.

Autismus: Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO) je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech. Nemocný s DMO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými pohyby (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst). Některé osoby s DMO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení kvality jejich života.