Kia navazuje spolupráci s cenami Adapterra Awards pro nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu

Stáhnout PDF Stáhnout DOC
  • Kia navázala spolupráci s Nadací Partnerství na celostátní soutěži Adapterra Awards, která oceňuje nejlepší adaptační projekty na změnu klimatu
  • V rámci partnerství bude udělena cena Kia za ´Soulad člověka s přírodou´ jednomu z finálových projektů, který nejlépe reprezentuje naplnění hodnot a cílů společnosti v oblasti udržitelnosti
  • Společnou komunikaci na sociálních sítích, kterou do pohybu uvede model Niro EV, zastřeší hashtag #SKiaZaVodou
  • Partnerství se stává neoddělitelnou součástí vize společnosti Kia, která se chce stát ʻposkytovatelem trvalého řešení v oblasti udržitelné mobilityʼ 

Společnost Kia Czech a Adapterra Awards zahájily spolupráci ve vyhledávání inspirativních projektů reagujících na změnu klimatu. Celorepubliková soutěž Adapterra Awards, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting pod záštitou ministra životního prostředí ČR a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, hledá za pomoci odborné poroty nejlepší adaptační projekty ve čtyřech hlavních kategoriích: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a náš domov. Toto partnerství navazuje na globální aktivity značky Kia v naplňování strategického plánu stát se uhlíkově neutrální společností.

Klimatická změna, jejímž významným hybatelem je člověk a jeho činnost, dopadá na společnost i přírodu výraznými výkyvy počasí. Jen za posledních 61 let narostla roční průměrná teplota v rámci České republiky o 2,0°C*. „Záměrem značky Kia je dosáhnout udržitelnější budoucnosti nejenom změnou našich produktů, ale také spoluprací s různými partnery nabízejícími inovativní řešení a inspirativní nápady. Adapterra Awards vyhledávají příklady, jež úspěšně reagují na extrémní klimatické jevy, jako je dlouhodobé sucho, vlny veder či přívalové deště a povodně, které se vyskytují častěji než kdy dříve a přicházejí i s větší intenzitou. Pro firmy i jednotlivce jsou realizované projekty inspirací, jak uskutečnit první krok a rekonstruovat svá bydliště či revitalizovat své okolí,“ komentuje spolupráci Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech, a dodává: „My v Kia věříme, že inspirace je hybatelem inovace a jedním z přínosů naší spolupráce tak budou i návrhy adaptačních řešení pro širokou veřejnost, naši klientskou ale i dealerskou síť.“ Spolupráce mezi automobilkou a cenami Adapterra Awards od Nadace Partnerství je stvrzením pokračující proměny automobilky v poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility v kontextu jejího plánu dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045, který definovala již v roce 2021.

Kia bude Adapterra Awards podporovat jako její oficiální partner formou finanční a věcné podpory, kdy pro vyhodnocování přihlášených projektů poskytne čistě elektrický model Niro EV oděný do barev soutěže a označený hashtagem #SKiaZaVodou. Model Kia Niro EV byl pro spolupráci vybrán i z toho důvodu, že při jeho výrobě byly použity udržitelné materiály vyrobené z recyklovaných tapet, eukalyptových listů a barev na vodní bázi pro minimalizaci dopadu na životní prostředí a omezení odpadů. „Pro nás v Nadaci Partnerství je důležité, aby spolupráce mezi partnery byla nastavena jako proces, který oběma stranám dává příležitost se environmentálně zlepšovat. Se společností Kia se potkáváme v tom, že chceme šířit dobrou praxi v oblasti udržitelného hospodaření s vodou a energiemi. Proto nám spolupráce na Adapterra Awards, jejímž hlavním úkolem je inspirovat a oceňovat úspěšné realizace, dává smysl,“ říká koordinátorka soutěže Adapterra Awards, Andrea Křivánková.

Cílem spolupráce je kromě podpory příležitostí všech stran zlepšovat se směrem k udržitelnosti a odpovědnosti vůči planetě a jejímu klimatu, i šíření inovace a inspirace v oblasti adaptačních opatření na klimatickou změnu. Automobilka dále udělí cenu Kia ´Soulad člověka s přírodou´ projektu, který nejlépe reprezentuje naplnění hodnot a cílů značky v oblasti udržitelnosti. Cenu Kia obdrží projekt vybraný ze skupiny finálových projektů určených odbornou porotou soutěže, čímž bude zajištěna odborná kvalita oceněného řešení. Soutěž je představena na webu adapterraawards.cz

Ceny Adapterra Awards, které se letos vyhlašují již pátým rokem, se budou předávat 1. listopadu 2023 na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

*Zdroj: Průměrná roční teplota v ČR

Pozn. pro redaktory:

Soutěž Adapterra Awards letos již pátým rokem oceňuje realizované projekty, které řeší odolnost vůči dopadům klimatické změny, jako je, přehřívání měst, sucho, přívalové deště, extrémní vítr, erozi půdy, energetickou nezávislost a další výzvy. Do soutěže se každoročně přihlásí desítky projektů z celé republiky. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a náš domov. Cílem soutěže je podpořit rozvoj adaptačních opatření na změnu klimatu a sdílení zkušeností z praxe v České republice. Na webu soutěže vznikla k široké inspiraci databáze příkladů dobré praxe, která je průběžně doplňována. Ke zvýšení povědomí o adaptačních opatřeních se využívá také pravidelná tematicky zaměřená konference, tištěný katalog projektů či mediální propagace.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech