Kia a další společnosti skupiny HMG se připojují k iniciativě RE100 v oblasti klimatu

Stáhnout PDF Stáhnout DOC
  • O členství v iniciativě, jejímž cílem je dosáhnout stoprocentního podílu na trhu, se uchází pět dceřiných společností skupiny
  • Úplného přechodu na obnovitelné zdroje energie má být dosaženo mezi lety 2040 a 2050

Skupina HMG dnes oznámila, že pětice klíčových přidružených společností vč. Kia Corporation („Kia“) a Hyundai Motor Company („Hyundai Motor“) se zapojí do celosvětové iniciativy klimatické skupiny RE100, zasazující se o přechod ke 100% využívání obnovitelných energií. Skupina tak po boku dalších 300 globálních společností plánuje urychlit dosavadní úsilí na poli trvale udržitelného rozvoje a uhlíkové neutrality.

Kia a Hyundai Motor společně s firmami Hyundai Mobis Co., Hyundai Wia a Hyundai Transys Inc. ještě během letošního července podají přihlášky u korejského výboru iniciativy RE100.

O přechod ke 100% využívání obnovitelných energií do roku 2050 bude usilovat všech pět uvedených firem, avšak každá vyvine nezávislé snahy těchto cílů dosáhnout v ještě dřívějším termínu (dokonce již do roku 2040), a to v závislosti na podmínkách nabídky a poptávky po energii v příslušných zahraničních provozech.

Pětice zmiňovaných firem za tímto účelem zavede společný systém odezvy RE100 ve všech světových lokalitách, kde společně působí. Skupina zvažuje různé způsoby získávání obnovitelných energií, jako např. vlastní výrobu prostřednictvím fotovoltaických panelů, dohody o nákupu energií (PPA) s producenty energie z větru a slunce, jakož i nákupy prostřednictvím programu ‘Green Premium’ korejského výrobce elektřiny KEPCO (Korea Electric Power Corporation).

Vedle uvedených firem se další přidružené společnosti Skupiny shodly na potřebě přechodu ke 100% využívání obnovitelných energií a plánují je do budoucna aktivně nasazovat ve svých provozech.

Klíčové přidružené společnosti HMG (Hyundai Motor Group) ještě před oznámením připojit se k RE100 prosazovaly zavádění obnovitelných zdrojů energie, stejně tak jako technologie snižování spotřeby napříč výrobními procesy.

Hyundai Motor v roce 2013 ve svém jihokorejském automobilovém závodu Asan nainstalovala střešní fotovoltaické panely s roční produkcí o objemu 13 000 MWh. Firma dále produkuje 12 500 MWh elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů vloni instalovaných v závodu Ulsan (ve spolupráci s firmou Korea Hydro & Nuclear Power Company).

V roce 2019 zavedla Kia ve svém výrobním závodu v Žilině systém, který má veškerou spotřebu elektřiny nahradit obnovitelnými zdroji. Korejské závody Gwangmyeong, Hwaseong a Gwangju značky Kia již získaly osvědčení ISO 50001.

Společnost Hyundai Mobis letos ve svých provozech na Slovensku a ve Švédsku přešla výhradně na obnovitelné zdroje energie. V Koreji pak Mobis usiluje o snižování spotřeby energií prostřednictvím svého systém GMEMS (Global Mobis Energy Management System globální systém Mobis pro hospodaření s energiemi).

Na speciálním květnovém semináři P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 – partnerství pro zelený růst a globální cíle do roku 2030) pak předseda HMG pan Euisun Chung uvedl: „Nejdůležitější věcí, jak reagovat na klimatické změny, je akce. Přispějeme k celosvětové kruhové ekonomice tím, že v budoucnu dosáhneme uhlíkové neutrality.“

Globální iniciativa RE100 (zkr. ‚Renewable Energy 100 Percent‘ 100 procent obnovitelné energie), fungující pod taktovkou Klimatické skupiny a prosazovaná již od roku 2014, spojuje nejvlivnější společnosti světa, které se zasazují o 100% využívání energie z obnovitelných zdrojů. Členem se mohou stát firmy s významnou energetickou spotřebou (tj. cca. 100 GWh ročně), které do roka po připojení předloží středně- až dlouhodobý plán využívání obnovitelných energií. K iniciativě se doposud připojilo přes 300 globálních společností.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech